Ads 468x60px

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

Chúa Nhật Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C


28/04/2013
Chúa Nhật Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C
Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Chúa Nhật 4 Phục sinh- Năm C


21/04/2013
Chúa Nhật Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm C
PHÚC ÂM:  Ga 10, 27-30 
"Ta ban cho các chiên Ta được sống đời đời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Điều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một".  
Đó là lời Chúa.
Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH - NĂM C

Ngày 14 tháng 4 năm 2013
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH - NĂM C
Đọc tiếp »
 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.