Ads 468x60px

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Chúa Nhật 26 Thường Niên B


Chúa Nhật 26 Thường Niên
Ngày 30/9/2012
Bài Đọc I: Dân số 11:25-29 II: Giacôbê 5:1-6
Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN -B


         CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN -B
NGÀY 23/9/2012                               
    LỜI CHÚA LÀ NGỌN ĐÈN SOI CHO CON BƯỚC, LÀ ÁNH SÁNG CHỈ ĐƯỜNG CON ĐI. (Thánh vịnh 119, câu 105).
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc  8, 27-35).
     
     Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?" Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri". Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Đấng Kitô". Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả.
Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN - B


PHÚC ÂM: Mc 8, 27-35
"Thầy là Đấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. 

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?" Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri". Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Đấng Kitô". Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả.
Đọc tiếp »

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2012

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN - B


Chúa Nhật 22 Thường Niên

Phúc Âm
Máccô 7:1-8, 14-15, 21-23
1 Có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến.
2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa.
3 Thật vậy, người Pharisêu cũng như mọi người Dothái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận;
Đọc tiếp »
 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.