Ads 468x60px

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Tổ chức Mừng Bổ mạng Giáo xứ lần thứ 125Giáo Phận Phan Thiết
  Giáo Hạt Hàm Tân
    Giáo xứ Cù Mi
              V

                         BẢNG PHÂN CÔNG CỤ THỂ CHO CÁC HỘI ĐOÀN
                               TỔ CHỨC MỪNG NGÀY BỔN MẠNG GIÁO XỨ
                                           LẦN THỨ 125. 15/8/1887-15/8/2012
(Trích Biên bản cuộc họp HĐMV mở rộng, Chúa Nhật XVI Thường niên. (22/7/2012))

1.     8g00: Tập trung, Các Bà Mẹ chuẩn bị phòng họp, nước uống.
2.     BĐH 6 Giáo khu và các Hội đoàn  báo cáo số luợng thành viên tham dự cho Ban Thư ký HĐMV giáo xứ.
3.     8g30: Mời Cha xứ làm Dấu Thánh giá khai mạc kỳ họp;
4.     Thông qua Nội dung – Chương trình kỳ họp: Ông Nhiên – Thư Ký HĐMV
Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Chúa Nhật 17 Thường NiênChúa Nhật 17 Thường Niên


Phúc Âm
Gioan 6:1-15
1 Sau đó, Đức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê, cũng gọi là Biển Hồ Tibêria.
2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người làm cho những kẻ đau ốm.
3 Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ.
4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Dothái.
Đọc tiếp »

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012Chúa Nhật 16 Thường Niên


Phúc Âm
Mác-cô 6:30-34
30 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy.
31 Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút". Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa.
Đọc tiếp »

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Chúa Nhật XV Thường niên-Năm BChúa Nhật 15 Thường Niên
Bài Đọc I: Amốt 7:12-15 II: Êphêsô 1:3-14
Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

Đọc tiếp »

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN B


CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN
NGÀY 1/7/2012
PHÚC ÂM: Mc 5, 21-43 {hoặc 21-24. 35-43}
"Hỡi em bé, Ta bảo em hãy chỗi dậy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống". Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía.
Đọc tiếp »
 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.