Ads 468x60px

Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2021

MỪNG THÁNH PHANXICÔ XAVIE"HIỆP HÀNH" với thông báo của TGM Phan Thiết :
"Ngày mai, lễ Thánh Phanxicô Xaviê, Bổn mạng các xứ truyền giáo, là dịp kỷ niệm 02 năm ngày Đức cha Giuse được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Phan Thiết (2019-03/12-2021). Kính xin quý Cha, quý Thầy Phó tế, quý Chủng sinh và các Cộng đoàn trong Giáo phận cùng hiệp ý với Đức cha Giuse tạ ơn Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho ngài.
Ngoài ra, ngày mai cũng là dịp mừng Bổn mạng của quý Cha: Phạm Quyền, Tiên Đường, Quang Hùng, Quang Minh, Hùng Tân, Xuân Hùng, Hoài Thương, Tấn Tú, Văn Phi, Thiên Vũ, Nguyên Thao, Minh Hùng, Đức Huy. Xin được
chúc mừng
quý Cha."
Vừa cầu nguyện vừa lục lại ảnh năm 2011 viếng "bàn tay" đã từng rửa tội hơn 10.000 của thánh nhân để ở một nhà thờ tại Rôma (Ý), và năm 2012 viếng nơi để xác ngài tại Malacca (Malaysia) giáo xứ ngài đã từng mục vụ. Lạ là khi đưa xác ngài từ Trung Quốc về, vì bảo tố, phải để xác tại nhà thờ Phaolô này 9 tháng (chỗ lồng sắt) như ý ngài muốn thăm lại đoàn chiên… trước khi đưa ngài đến Goa (Ấn Độ) để an táng... Xin mau hết dịch cho chúng con đến Goa…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.