Ads 468x60px

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2020

Các Tổng Lãnh Thiên ThầnMi-ca-en có nghĩa là “ai bằng Thiên Chúa”, Gáp-ri-en có nghĩa là “sức mạnh của Thiên Chúa” và Ra-pha-en có nghĩa là “linh dược của Thiên Chúa”. Nguyện các Tổng lãnh thiên thần phù hộ, giúp chúng con: -Micael : giúp chúng con chống lại Satan, chống lại sự dữ... -Raphael : chữa lành cho con, chữa lành gia đình chúng con... -Gabriel : Thông truyền thánh ý Chúa và giúp con thi hành...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.