Ads 468x60px

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN – B


21/10/2012
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN – B
KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 10, 35-45).

 Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy". Người hỏi: "Các con muốn Thầy làm gì cho các con?" Các ông thưa: "Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy". Chúa Giêsu bảo: "Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa được". Chúa Giêsu bảo: "Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định".

  Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".
Đó là lời Chúa. 


Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mc 10, 35 - 45), qua các bài thơ:


  THƠ - TIN MỪNG CN XXIX TN-B
Thơ Tin Mừng - Tuần XXIX TN-B
    Lm. Pet Vĩnh Tiến
Yêu Phục Vụ
    Lm. Khuất Dũng sss
Nghĩ Về Truyền Giáo
   Thế Kiên Dominic
Bên Tả - Bên Hữu
    Đỗ Văn
Phục Vụ Thật Lòng
    Giuse Nguyễn Văn Sướng
Chén Đắng Vinh Quang
    Nt Bích Ngọc
Đường Theo Chúa
    Scholastica
Vương Quyền Phục Vụ
    Cát Vàng
Yêu Thương Phục Vụ
    Vincent Khánh Trần
Yêu Thương Phục Vụ
    Mic. Cao Danh Viện
Làm Lớn
    Song Lam
Thánh Hóa Niềm Tin & Tình Hiệp Thông
    Bụi Hồng
Theo Chúa
    Monica Lệ Thi
Đường Phục Vụ
    Hạt Nắng
Tiếp Nối Tin Yêu
    M. Madalena Hoa Ngâu
Theo Đường Chúa Đi
    Bâng Khuâng Chiều Tím
Bài Học Quên Mình
    Nắng Sài Gòn
Đường Phục Vụ & Gặt Lúa Tình Yêu
    AP. Mặc Trầm Cung
VẦN THƠ  CÔNG GIÁO
Thánh Thể Hiệp Thông & Hy Tế
   Lm. Khuất Dũng sss
Thơ Nhân Bản KiTô Giáo
   Lm. Hát Ca
Nguyện Cầu Xin Chúa
   Nguyễn Sông Núi
Mầu Nhiệm Mân Côi
   Thế Kiên Dominic
Áng Mây Trôi
   Đỗ Văn
Kho Tàng
   Scholastica.
Trải Lòng Đón Chúa
   Cát Vàng
Mãi Mãi Bên Mẹ
   Vincent Khánh Trần
Trăng Tháng Mười
   Bụi Hồng
Vạn Lần Con Cậy Trông
   Vũ Thủy
Thời Trang Vào Đời
   M. Madalena Hoa Ngâu
Con Đường Bỏ Ngỏ
   Hoàng Công Nga
Cơn Cám Dỗ
  Jos. Cao Thành Thái

Thơ Tin Mừng - Tuần XXIX TN-B

HIẾN DÂNG PHỤC VỤ

Gia-cô-bê với Gio-an,
Nài xin tả hữu vinh quang trước tòa.
Chúa rằng: chẳng thuộc quyền ta,
Do Cha đã định cho ai tuỳ Ngài.
Các anh mưu truyện dông dài,
Chén đắng, phép rửa có giành phần chăng ?
Xem ra môn đệ cạnh tranh,
Giêsu phân giải ngọn ngành khúc nôi.
Những người làm lớn trên đời,
Dùng quyền cai trị mọi người chung quanh,
Theo Thầy, muốn được làm anh,
Phải mau phục vụ, phải nhanh hẩu bàn.
Con Người sinh xuống trần gian,
Hiến mình phục vụ, chẳng cần thấp cao.
Cúi đầu lạy Chúa trên cao,
Cho con lấp lánh như sao giữa trời.
Làm cho thiên hạ vui cười,
Hướng về thờ Chúa trên trời cao sang.
Khi nào hết sức soi đàng,
Cho con xum họp Thiên Đàng với Cha.
Hợp cùng nhân loại hoan ca,
Tôn vinh Thiên Chúa, đẹp thay con người.

THỨ HAI
Những gì người sắm sẵn sẽ về tay ai ?
 (Lc 12, 13-21)
Anh em cẩn thận canh chừng,
Gian tham xa tránh, tâm hồn thẳng ngay.
Những gì bảo đảm đời này,
Nay còn mai mất, có ngày tay không.
Nguyện xin Thiên Chúa ngó trông,
Giúp con thu tích bông hồng Trời Xanh.

THỨ BA
Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức.
 (Lc 12, 35-38)
Anh em thắt chặt dây lưng,
Đốt đèn cho sẵn, chớ đừng ngủ say.
Chủ về gõ cửa mở ngay,
Chủ vui khen ngợi, thật may trăm đường.
Chủ ngồi hầu hạ bên giường,
Phục vụ, khoản đãi ngát hương ân tình.

THỨ TƯ
Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều.
(Lc 12, 39-48)
Quản gia trung tín khôn ngoan,
Luôn làm nhiệm vụ, phát ban rõ ràng.
Chủ về bất kể thời gian,
Phúc thay ông thấy anh càng được tin
Nguyện xin Thiên Chúa uy linh,
Giúp con trông cậy, vững tin nơi Ngài.

THỨ NĂM
Thầy không để ban hoà bình, nhưng là đem chia rẽ.
(Lc 12, 49-53)
Thầy đem lửa xuống thế gian,
Những mong bùng cháy xóa tan gian tà.
Thầy còn phép rửa phải làm,
Lòng luôn khắc khoải hoàn thành mới thôi.
Chắp tay lạy Chúa Ba Ngôi,
Chúng con quyết chí theo đòi đến nơi.

THỨ SÁU
Biết cảnh sắc đất trời, còn thời đại này sao không biết?
(Lc 12, 54-59)
Xét xem cảnh sắc khắp nơi,
Các ngươi phân biệt, đất trời nắng, mưa.
Tại sao không lựa sớm trưa,
Biện phân phải trái khỏi đưa hầu toà.
Cúi đầu lạy Chúa trên cao,
Giúp con tha thứ giáo hòa anh em.

THỨ BẨY
Nếu các ông không sám hối, cũng bị chết như thế.
(Lc 13, 1-9)
Thấy người bị chết bất ưng
Ta nên suy nghĩ xem chừng đời ta.
Nay người, mai lại đến ta,
Ăn năn sám hối, giao hòa ngay thôi.
Cúi xin lạy Chúa Ba Ngôi,
Thứ tha tội lỗi, rạng ngời phúc vinh.

Lm. Pet Vĩnh Tiến

YÊU PHỤC VỤ
CN 29 TN B _Mc 10, 35

Chỗ cao nhất, ta hằng mong muốn
Dành cho ai khiêm tốn đặt nền
Sống đơn sơ  bé nhỏ mọn hèn
Rạng danh Thiên Chúa uy quyền cao sang

Đấng tạo tác xoay vần vũ trụ
Đầy quyền năng phục vụ khắp nơi
Tình yêu điều khiển tuyệt vời
Làm sao đền đáp, muôn đời tri ân

Cẩn trọng đấy! lời ăn tiếng nói
Quyết hứa Ngài mời gọi sẵn sàng
Thi hành quyền bính khôn ngoan
Thực thi bác ái, công bằng trao ban

Người lãnh đạo điều cần ghi nhớ
Bước theo gương khốn khổ hằng ngày
Say nồng cạn chén đắng cay
Yêu thương phục vụ vì Thầy từ nay.
***
Trở nên giống Chúa sẵn sàng
Đời đời chia sẻ Thiên Đàng vinh quang

Lm. Khuất Dũng sss 


NGHĨ VỀ TRUYỀN GIÁO

Nhiều lần tôi đã hỏi tôi.
Phân vân không biết đáp lời ra sao.
Thực thi truyền giáo thế nào?
Chung quanh ta có biết bao nhiêu người.
Kẻ thì sung túc an vui,
Nhưng không nghĩ đến cuộc đời mai sau.
Kẻ thì nghèo đói khổ đau,
Đang cần nâng đỡ qua cầu khó nguy..
Nghĩ rằng: khẩu tụng , tâm suy.
Mà không tích cực thực thi, sao đành…
Nhớ lời Chúa phán rành rành:
Tiền cho kẻ khó là dành cho ta.
Nghĩ rằng: Truyền Giáo chính là
Thực thi ý Chúa; ai mà chẳng thông.
Vậy ta quyết chí đồng lòng,
Góp công góp của Cộng đồng thực thi.
Thánh Thần Chúa sai ta đi…

Thế Kiên Dominic


PHỤC VỤ THẬT LÒNG

"Xin ngồi tả, hữu hai bên"
Thế gian ai chẳng muốn nên cơ đồ
Ra ngoài hậu ủng tiền hô
Chức quyền danh vọng tha hồ vênh vang
Thói đời làm lớn làm tàng
Đè đầu cưỡi cổ ai màng dân đen?
Ngất ngây lời nịnh tiếng khen
Hôn quân, bạo chúa soi đèn bóng xưa
Lời xưa Chúa dạy ngăn ngừa
Hễ càng làm lớn càng thừa khiêm cung
Phục vụ từ kẻ bần cùng
Vì chưng chỉ một Cha chung mọi người
Chúa ban quyền bính sáng tươi
Là để phục vụ mười mươi tận tình
Mưu cầu ích lợi riêng mình
Là ngược ý Chúa rập rình hư vong
Cho con phục vụ thật lòng
Không màng thế tục chỉ mong Thiên Đàng.

Giuse Nguyễn Văn Sướng
BÊN HỮU - BÊN TẢ

Gia-cô-bê và Gio-an
Hai ông hội ý luận bàn đã xong.
Tiến đến bên Chúa phập phồng
Xin Thầy thực hiện, bằng lòng điều ni
Giê-su hỏi: là việc gì
Chúng con muốn được mọi khi bên Thầy.
Một người bên hữu ngất ngây
Người kia bên tả đắm say phúc phần.
Chúa nhìn cả hai trầm ngâm
Chén Thầy sắp uống phàm nhân chối từ.
Ngồi bên tả, bên hữu ư
Điều này là việc riêng tư Cha làm.
Quyền hành là do Người ban
Cho ai nấy được - luận bàn làm chi!
Thủ lãnh dân thích dùng uy
Những người chức lớn thường khi dùng quyền.
Còn Thầy chỉ có lời khuyên
Ai muốn làm lớn phải nên mọn hèn.
Phục vụ tất cả anh em
Như Con Người đã nhiều phen tỏ bày.
Ta đến giữa thế gian này
Để hiến mạng sống chết thay muôn người.
Lạy Cha vinh hiển trên trời
Chúa Con xuống thế kiếp người trầm luân
Thập tự đồi vắng treo thân
Tự hiến mạng sống cứu dân cứu đời.

Đỗ Văn


CHÉN ĐẮNG VINH QUANG
“Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống”
(Mc 10, 39a)

Nâng chén đắng lên cao tầm Thánh ý
Vượt ngai vàng chức vị chốn dương gian
Gio-an với Gia-cô-bê, Thầy hỏi:
“Có cùng Thầy kham nổi chén tân toan?”

Là chén đắng vinh quang ngời Thánh Giá
Chén đời Thầy luôn khiêm hạ hiến thân
Dâng lên Cha muôn nỗi khổ nhân trần
Gương phục vụ thế nhân nào mau hiểu
 
Cha là Chúa Đấng Tình Yêu, Hằng Hữu
Ban phúc phần Ngài định liệu cho con
Chén đắng Thầy chan chứa cả đời con
Hy vọng nơi cuộc sống mới vĩnh tồn

Con nâng chén tạ ơn mừng cuộc sống
Ân huệ tràn bền vững mối tương quan
Với Thiên Chúa nhờ hồng ân Phép Rửa
Và muôn người chung một chén Cha ban

Như lữ khách dồn chân qua sa mạc
Mong Lời Ngài tựa sương mát nhỏ sa
Con khao khát ngụm đầy ơn phước cả
Cùng Giêsu đón diễm phúc chan hòa

Dưới trần thế đức tin con mờ nhạt
Quyết trung thành, xin tín thác nơi Cha
Nâng chén đắng cuộc đời con hát ca
Dâng niềm vui giấu trong từng nỗi khổ

Tạ ơn Chúa mở con đường cứu độ
Vững niềm tin giao chiến với ba thù
Vẫn tiến bước cho dù bao sóng gió
Sáng Danh Ngài mãi mãi đến ngàn thu

Nt. Bích Ngọc 


ĐƯỜNG THEO CHÚA
(CN 29 TN-B – Mc 10, 35-45)

Đường lối Chúa loài người chẳng hiểu
Bước theo Thầy chỉ hiếu lợi danh
Ba năm theo Chúa rành rành
Công lao vất vả nay tranh lấy quyền.

Không giấu diếm bà liền bước tới
Khấn xin Thầy thấu nỗi lòng này
Để hai tôi tớ Ngài đây
Ngồi bên tả hữu khi Thầy đăng quang.

Bùng lửa khí phùng mang trợn mắt
“Nó” cả gan qua mặt đệ huynh!?
Thầy bèn giải đáp lý tình
Làm người lãnh đạo hết mình vì dân.

Người lãnh đạo cầm cân nảy mực
Chứ đâu tranh lợi tức riêng mình
Trọng người hiền đức công bình
Nâng người yếu kém hy sinh cho đời.

Tìm gạn đục trong khơi giúp đỡ
Với tâm tình cởi mở hòa chan
Luôn luôn gieo rắc bình an
Khen chê đúng chỗ thưởng ban rộng lòng.

Thầy lãnh đạo gương trong soi sáng
Hết tâm tình chiếu rạng hy sinh
Giúp con tận hiến thân mình
Theo Thầy mọi nẻo môn sinh Nước Trời.

Scholastica

VƯƠNG QUYỀN PHỤC VỤ
(CN XXIX TN-B - Mc 10, 35-45)

Nghe đồng bạn tỏ bày chơi trội
Mười vị kia tức tối cản gàn
Nghĩ Thầy sắp sửa đăng quang
Hai bên tả hữu mẹ can thiệp nhờ.

Niềm khát vọng ươm mơ cõi thế
Chúa gieo trồng là để vươn cao
Biết con cần khát vọng nào
Vương quyền phục vụ hương trao tặng người.

Trong quỹ đạo xuân tươi vĩnh cửu
Đấng uy linh thương cứu vũ hoàn
Vệ tinh rực chiếu ánh vàng
Đường con thăng tiến bình an trong Ngài.

Vị Thượng Tế rạng ngai ân sủng
Đức Giê-su trung dũng đau thương
Ý Cha vâng phục khiêm nhường
Quanh bàn tiệc thánh tình trường hiến dâng.

Chén Thầy uống thông phần con uống
Phép rửa Thầy con muốn sẻ chia
Dám đâu tả hữu ngắm bia
Được Thầy được cả ngàn tia nắng hồng.

Xin tha thứ bốc đồng nhẹ dạ
Chút hư danh trả giá tổn thương
Khôn ngoan Ý Chúa tinh tường
Rửa chân phục vụ theo gương mẫu Thầy.

Cát VàngYÊU THƯƠNG PHỤC VỤ


Điạ vị quyền lực lợi danh
Là nỗi ám ảnh tranh giành xé nhau
Luân thường đạo lý quên mau
Cõi đời Lời Chúa mong sao vẹn toàn
Giacôbê với Gioan
Kề cận bên Chúa lo toan phần mình
Thầy về vương quốc quang vinh
Chỗ ngồi hữu tả riêng mình chúng con
Mười môn đệ nghe nỉ non
Đem lòng tức giận không còn an thân
Các ông cũng muốn tranh phần
Chỗ cao trọng vọng vinh thân ấm đời
Nhân cơ hội Chúa phán lời
Đây là giáo huấn nước trời truyền rao
Làm lớn luôn mở miệng chào
Vui cười phục vụ hiến trao thân mình
Làm lớn thì phải hy sinh
Rửa chân kẻ dưới trọn tình vì thương
Tấm gương Chúa đã soi đường
Ngài xuống trần thế yêu thương con người
Chúa đi phục vụ mọi nơi
Khổ hình chụi chết cứu đời lầm than
Quyền hành điạ vị tham tàn
Xin Chúa soi sáng bình an tâm hồn
Cõi đời ai dại ai khôn
Bước theo chân Chúa phải luôn quên mình
Khiêm nhường phục vụ hy sinh

Vincent Khánh Trần
YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ
Tuần 29 TN B

Hai anh em đến xin Người
Bên này bên nọ chỗ ngồi trước sau
Hiểu gì Thầy, biết gì nhau?
Cơn mê danh vọng làm đau lòng Thầy
Chén Thầy đang uống là đây
Dẫu là Thiên Chúa, nhận thay tội đời
Yêu thương phục vụ con người
Để nên hiến lễ, nên Lời trường sinh
Lời tình chất ngất là tình
Đau thương hiến mạng sống mình vì nhau
Dẫu cay cực, mặc thương đau
Một lòng phục vụ xanh màu yêu thương
Đạo là yêu, đạo là đường!
Dấn thân phục vụ, khiêm nhường trao ban
Không mơ địa vị cao sang
Nhưng là tự hiến toàn thân cho Người
Thầy ơi! Con đã hiểu rồi
Theo Thầy con hứa trọn đời hiến dâng
Cho con Thập Giá thông phần
Yêu thương phục vụ trong ngần tình yêu

Mic. Cao Danh Viện
LÀM LỚN
(Mc 10, 35 - 45)

Những điều Chúa nói
Thường nghe thật chói tai
Vì hay đi ngược lại
Ý muốn của loài người

Lẽ thường ở trên đời
Ai cũng muốn làm quan
Ai cũng muốn rỡ ràng
Ai cũng muốn làm lớn
Ai cũng muốn mình trổi hơn
Để được cung phụng và phục vụ
Để được sai khiến và bảo ban
Để được giàu sang và phú quý
Chẳng ai muốn làm quan
Mà lại đi phục vụ
Bỏ qua danh, lợi, thú…

Để biết rằng
Chỉ vì một chút danh
Người ta vẫn tranh giành
Vẫn muốn được tôn vinh
Vẫn cứ mãi kiếm tìm
Từ bên trong hội thánh
Đến bên ngoài xã hội

Chúa ơi,thương dẫn lối
Cho con biết theo Ngài
Đường đời bước không ngại
Đến với người anh em
Không mưu cầu lợi danh
Yêu thương và trung thành
Phục vụ và dấn thân.

19/10/2012
Song Lam                   


THÁNH HÓA NIỀM TIN

Mc 10, 35-46
 “Các anh không biết các anh xin gì”

Tiến lên Salem thành đô
Giêsu và các môn đồ cùng đi
Giêsu trầm lặng nghĩ suy
Bao nhiêu hình khổ hiểm nguy cận kề
Gioan với Giacôbê
Tâm thần phấn khởi mơ về vinh quang
Trịnh trọng xin Chúa hứa ban
Được ngồi tả hữu cao sang với Thầy
Giêsu tâm trạng vơi đầy
Hỏi  hai môn đệ đang say mộng vàng
Xin gì hai anh biết chăng?
Có uống nổi chén Thầy đang dự phần
Gật đầu, hai ông thưa vâng
Lời Chúa chưa hiểu, chẳng cần đắn đo
Chấp nhận Phép Rửa chẳng lo
Miễn được Tà – Hữu, Chúa cho sau nầy
Và rồi ngày tháng, tháng ngày
Ươm tơ phục vụ, đắm say Thập Hình
Sống theo Thần Khí Thánh Linh
Rao giảng, đổ máu vẹn tình chứng nhân.
Chúa ơi!
Giúp con sám hối canh tân
Nhiệt huyết họa lại tinh thần hai ông
Dù Lời chưa hiểu mặc lòng…..

15/10/2012
Bụi Hồng
TÌNH HIỆP THÔNG

 Mc 10,35-46
“Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối”.

Mơ chổ nhất vinh hoa
Chuyện kết đôi, kết ba
Lách luồn đi bước trước
Thói đời luôn trãi ra.

Thương! hai Chiên mơ xa
Nông nổi gặm cỏ đắng
Buồn! mười Chiên ghen tỵ
Hậm hực tràn khoé mắt.

Chúa ơi!!
Đối diện trong sự thật
Hội Thánh bị rẽ phân
Nông nỗi mỗi cá nhân
Bầy đàn người lên án.

Xin Tình Thương rọi sáng
Lá nâng lá cùng cây
Hút nhựa sống Lời Chúa
Rửa chân nhau mọi ngày.

16/10/2012
Bụi Hồng
THEO CHÚA
CN XXIX TN-B – (Mc 10, 35 – 45)

Đường Chúa con quyết đi theo,
tâm hồn còn lắm bọt bèo lợi danh.
Ước mong nắm chút quyền hành,
hai bên tả, hữu tranh giành thứ ngôi.
Quyền cao, chức trọng, Chúa ơi!
Chúa nhìn thường cảm, gọi mời dấn thân.
Chén đắng con có thông phần?
khổ đau thanh tẩy lễ dâng tinh tuyền.
Gian nan, thử thách, truân chuyên,
treo cao thập giá, vương quyền tình yêu.
Bâng khuâng “thưa được” đáp liều…
***
Hồn con bừng sáng buổi chiều Tiệc Ly.
Ai muốn theo bước Thầy đi,
khiêm nhu phục vụ, sá chi chức quyền.
Gương Thầy, từ bỏ ý riêng,
làm người tôi tớ chẳng phiền, chẳng than.
Uống cạn chén đắng Cha ban,
đường tình thập giá ngập tràn thương đau.
Lòng Chúa thương xót thẳm sâu,
làm giá cứu chuộc nhiệm mầu yêu thương.
Ai muốn làm lớn, noi gương…
***
Dạy con từ bỏ vấn vương bụi trần.
Chẳng màng danh vọng phù vân,
dòng đời bơi ngược xả thân quên mình.
Khiêm nhường phục vụ nhân sinh,
vượt qua thử thách đức tin kiên cường.
Tâm hồn bé nhỏ, yêu thương,
sống tình nhân ái trên đường chứng nhân.
Mặc cho bão táp, gian truân,
ngắm nhìn thập giá góp phần hiệp thông.
Tim con bừng cháy lửa hồng …

16/10/2012
Monica Lệ Thi

ĐƯỜNG PHỤC VỤ
“Vì Con Người đến không phải để được
người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ,
và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”
(Mc 10, 45).


Con Người được phái đến trần gian,

sứ mạng giao hòa trước Thánh Nhan.

Chén đắng ân tình xin uống cạn,

thập hình hy lễ chẳng từ nan.

Khiêm nhu phục vụ, tình thân tặng,

tự hạ quên mình, hạnh phúc ban.

Giá máu tuôn tràn ơn cứu chuộc,

Tin Mừng chiếu tỏa, thế nhân an.

17/10/2012
Hạt Nắng

TIẾP NỐI TIN YÊU
CN XXIX TN-B – (Mc 10, 35 – 45)


Chén đắng Cha trao, nồng nàn Thầy uống cạn,
Thánh Ý Cha ban, trung trinh Thầy đáp lời.
Thao thức bồi hồi, trái tim không ngủ yên,
hy lễ đồi cao, máu đào Thầy dâng hiến.

Đốt cháy tình riêng, dạt dào lòng hướng thượng,
khao khát yêu thương, khiêm nhu Thầy trao tình.
Lặng lẽ quên mình, tấm gương cho môn sinh,
cúi xuống rửa chân, thanh tẩy đời chứng nhân.

Ôi! Tình yêu thật nhiệm mầu,
thật thẳm sâu, nào ai có thấu.
Thầy đã dạy cho con, minh chứng khối tình son,
trái tim yêu hiến trọn, không màng danh vọng, quyền chức.
Tình yêu luôn thao thức, hiến dâng lòng khiêm nhu,
sống yêu thương phục vụ, tha nhân sáng tình thiên thu.

Tiếp nối tin yêu, lòng tràn đầy hy vọng,
Ôm ấp yêu thương, trung kiên con lên đường.
Chén đắng cuộc đời, lễ dâng bao hy sinh,
thắp sáng niềm tin, vào đời, tình sáng trong.

19/10/2012
M. Madalena Hoa Ngâu
THEO ĐƯỜNG CHÚA ĐI
CN XXIX TN-B – (Mc 10, 35 – 45)

Đã ba năm theo Thầy lòng phấn khởi,
mong đến ngày được vươn tới vinh quang.
Thầm ước mơ được địa vị cao sang,
hai bên tả hữu, lòng rộn ràng, lấn cấn.
Mối âu lo, nhanh chân giành danh phận,
kẻo lỡ làng làm vụt mất cơ may.
Nhìn môn sinh, Chúa thương cảm giãi bày,
trao Chén Đắng, tình nồng say cạn chén?
Chịu Phép Rửa, máu tình yêu dâng hiến?
chịu khổ đau mới đạt đến vinh quang.
Địa vị cao sang nơi hạnh phúc thiên đàng,
ai ngồi tả - hữu, Cha nhân lành sắp đặt.
***
Là Mục Tử, Chúa nêu gương, dẫn dắt,
đưa chiên về đường sự thật, tình yêu.
Đường hy sinh, dẫu khốn khổ, tiêu điều,
đường khiêm hạ, tình thương yêu phục vụ.
Đường từ bỏ những vinh hoa lạc thú,
bài học quên mình, biết chế ngự bản thân.
Đường đấu tranh trước danh vọng phù vân,
đường thập giá, đường thông phần sứ mạng.
Chấp nhận chông gai để tình yêu bừng sáng,
hóa giải khổ đau, để xán lạn tương lai.
Trên đường Can-vê, Chúa chịu tan nát hình hài,
thân phận tôi tớ, gánh trên vai lỗi lầm nhân thế.
***
Bước theo Chúa, giữa dòng đời dâu bể,
trong một xã hội quay cuồng quyền thế với vinh hoa.
Đời sống đức tin như thuyền nan giữa phong ba,
lòng trung tín vật lộn với gian tà, cám dỗ.
Bơi ngược dòng đời giữa cuồng phong bão tố,
sức mạnh nào giúp con tiếp bước kiên trung?
Bởi con tin, vì luôn có Chúa ở cùng,
thuyền đời con nhỏ bé, Chúa vẫn lặng thầm nâng đỡ.
Bài học quên mình, con học còn dang dở,
bài học khiêm nhu còn lờ lợ chưa thông,
bài học phục vụ còn tính toán lòng vòng,
xin Chúa thánh hóa bằng lửa hồng Thần Khí.
Để từ nay, bước theo đường chân lý,
sống ánh sáng Tin Mừng, hết khổ lụy so đo.

18/10/2012 - Bâng Khuâng Chiều Tím

BÀI HỌC QUÊN MÌNH
CN XXIX TN-B – (Mc 10, 35 – 45)


Chúa đến trần gian, cứu chuộc nhân trần,
chén đắng uống cạn, hy lễ hiến thân.
Cúi xuống rửa chân như người tôi tớ,
trái tim vô bờ, lòng thương xót từ nhân.

Hiến lễ đồi cao, bài học quên mình,
phép rửa Chúa nhận, giá máu chứng minh.
Giái thoát nhân sinh ban nguồn sự sống,
trái tim mở rộng, khơi dòng nước trường sinh.

Bài học quên mình, con học mãi, Chúa ơi!
trải nghiệm khổ đau mới hiểu được hạnh phúc.
Bài học quên mình, con học hoài không thuộc,
làm sao tiếp bước, giữa bão táp trùng khơi.
Danh vọng, uy quyền, xin thánh hóa, Chúa ơi!
hóa giải khổ đau mới hiểu điều công chính.
Bài học quên mình, cho con niềm hy vọng,
tiếp bước hành trình, giữa sóng đời điêu linh.

Cúi xuống rửa chân, phục vụ như Ngài,
là Vua muôn loài, Chúa đã nêu gương.
Ánh mắt yêu thương trao người lạc hướng,
trái tim quảng đại, dù đời lắm chông gai.

17/10/2012
Nắng Sài Gòn

ĐƯỜNG PHỤC VỤ
CN XXIX TN –B– (Mc 10, 35 – 45)


Để thực hiện chương trình cứu độ,
giải thoát vòng nô lệ tội khiên.
Chiên Con từ tốn nhân hiền,
khiêm hạ phục vụ lãng quên phận mình.

Cạn chén đắng hy sinh hiến tế,
trên đồi cao máu, lệ tuôn rơi.
Tình yêu dâng hết cho đời,
làm người tôi tớ, gọi mời dấn thân.

Đừng ganh tỵ phù vân trần thế,
tránh đam mê nô lệ chức quyền.
Vấn vương danh vọng, bạc tiền,
ăn trên ngồi trước lụy phiền đến nhau.

Muốn làm lớn! Làm dâu thiên hạ,
trở nên người tôi tá thấp hèn.
Khiêm nhường phục vụ anh em,
âm thầm như muối, như men giữa đời.

Xin cạn chén Chúa mời con uống,
xin chung phần cảnh huống khổ đau.
Nhận chìm trong cõi bể dâu,
chấp nhận thanh tẩy nhiệm mầu trinh trong.

Chúa ơi! Con đã sáng lòng,
tẩy trừ tham vọng, bất công, tranh quyền.
Dẫu đời còn lắm truân chuyên…

A.P Mặc Trầm Cung


GẶT LÚA TÌNH YÊU
Chúa Nhật Truyền Giáo – (Mt 28, 16-20)


Chúa gọi con đi vào thế giới,
loan báo Tin Mừng đến với chư dân.
Thế giới của con chính là láng giềng gần,
ngay trước cửa, bên hàng dậu,
ngay đầu thôn, nơi cuối phố.
 
Công cuộc truyền giáo của con:
Là yêu thương người nghèo khổ,
Chia sẻ hạt cơm, chia sẻ cả nụ cười,
Chia sẻ nghĩa tình cho cuộc sống vui tươi.
Truyền thông sự sống để người đời nhận biết,
Đức Kitô chính là đường chân lý.

Truyền giáo của con:
Là thực thi Thánh Ý,
vác thập giá mình, vượt thắng mọi đam mê.
Vững bước tin yêu dù nghịch cảnh não nề,
chu toàn bổn phận,
nêu gương sáng,
giúp người thân thêm lòng yêu mến Chúa.
  
Truyền giáo của con:
Nồng nàn như ánh lửa,
thầm thĩ khẩn cầu lời kinh nguyện hiệp thông.
Cùng Giáo Hội khắp nơi hiệp nhất một tấm lòng,
bao Thợ Gặt, đang lao đao vất vả,
thu gom mùa lúa mới trên cánh đồng truyền giáo.

Truyền giáo của con:
Phải là men là muối,
yêu thương ướp mặn đời, men ủ ấp tình yêu.
Bình minh khúc tri ân,
hoàng hôn nguyện kinh chiều,
đời bừng sáng, mọi người nhận ra nhau,
là anh em con một Chúa.

Gió nhẹ chiều nay, thổi đưa mùi hương lúa,
Con tất tả lên đường đi gặt Lúa Tình Yêu.

A.P Mặc Trầm Cung


NHỮNG VẦN THƠ CÔNG GIÁO
********

THÁNH THỂ - HIỆP THÔNG

Là tấm bánh nuôi người dương thế
Sống hiệp thông Thánh Thể kêu mời
Lắng nghe đối thoại nơi nơi
Yêu thương phục vụ cuộc đời an vui

Gắn liền với Chúa Kitô đúng mức
Sống Thánh Linh trí thức trưởng thành
Không ngừng thăng tiến trọn lành
Vòng tròn nhân loại đồng hành  anh em.
THÁNH THỂ - HY TẾ


Hoàn vũ reo mừng vui hỷ hoan
Ngợi ca hồng phúc Chúa tuôn tràn
Tình yêu dâng hiến Con Hằng Hữu
Thánh ý vâng theo Cha vẹn toàn
Nhân thế bảo tồn trong vĩnh cửu
Xác hồn nuôi dưỡng chẳng hư tan
Ngày đêm hiến tế trên Bàn Thánh
Thánh Thể Thần Lương mãi phát ban

Lm. Khuất Dũng sss


                          THƠ NHÂN BẢN KITÔ GIÁO:


Chữ và nghĩa

Minh mục, minh trí
Quý hơn minh châu
Sáng mắt, sáng đầu
Ngọc châu còn kém.
 
Con cái sự sáng

Củ lạc từ hoa chui xuống đất
Người gần Chúa, Chúa cất lên cao
Cuộc đời vinh sáng như sao
Chúa ghét kẻ nào ưa sự tối tăm.

Đổi đời

“Đẹp tốt khoe ra
Xấu xa đậy điệm”.
Em nay kiểm điểm
Ghét sự xấu xa
Nghĩa tử Chúa Cha
Nết na thảo hiếu
Dù thân bé yếu
Danh hiệu con Trời.

Sách

“Sách người thì đọc
Sách mình bỏ bọc mà mang”
Chớ nên bới xấu dân làng
Còn mình nhiều tội chẳng quan tâm gì
Trước tiên hãy sửa mình đi!

Lm. Hát Ca
NGUYỆN CẦU XIN CHÚA
"Và này Ta sẽ ở với các ngươi
mọi ngày cho đến tận thế."
(Mát-thêu 28:20)

Lúc vui, bạn hãy nguyện cầu
Xin Gia-vê được thắm mầu đẹp tươi
Những khi khốn khó đầy vơi
Đi tìm Thượng Đế biển khơi uy quyền
Phút giây thanh tịnh tinh tuyền
Tôn thờ Tạo Hoá nhiệm huyền thiêng liêng
Tháng ngày đau khổ triền miên
Vững tin tưởng Đấng vô biên thương mình
Ở trong hết thảy cảnh tình
Chúng ta cảm tạ thiên đình Chúa Cha!

Nguyễn Sông Núi


MẦU NHIỆM MÂN CÔI

Hai mươi mầu nhiệm chuỗi Mân Côi.
Vui Sáng Thương Mừng trọn cuộc đời
Thánh Tử Ngôi Hai Vua Cứu Thế
Nữ Tỳ Thánh Mẫu Đấng không rời.
Be lem Núi Sọ suy sao thấu ,
Phép lạ, dụ ngôn rạng khắp nơi…
Tín hữu ngày đêm lần chuỗi hạt
Tâm suy khẩu tụng sống an vui.

Thế Kiên Dominic

ÁNG MÂY TRÔI

Ruộng nương, của cải quá nhiều rồi
Thôi thì hưởng lạc, nghỉ ngơi thôi!
Bạc tiền chất đống hòm rương chật
Thóc lúa đầy kho hết chỗ phơi.
Yến tiệc, vui đùa cho thoả thích
Tiêu xài thả cửa tạm quên đời.
Đêm nay Chúa gọi hồn ngươi đó
Xuôi tay nhắm mắt - áng mây trôi!

Đỗ Văn
KHO TÀNG
“Kho tàng của con ở đâu thì lòng con ở đó”.
(Mt 16,19-23)

Ta có lắm điều cần chọn lựa
Bỏ điều chi chất chứa điều chi!?
Khôn ngoan chọn lấy những gì
Chẳng hay mục nát chẳng bao giờ tàn.

Hồn với xác bạn vàng sánh bước
Chốn kho tàng mắt ngước trông theo
Ngày đêm mệt nhọc gieo neo
Chăm lo tích trữ giàu nghèo đắn đo.

Gom góp của đầy kho thỏa mãn
Một ngày kia cũng tán tiêu thôi
Cuộc đời như gió thoảng trôi
Rồi về cát bụi của đời ích chi?

Con muốn hướng lòng đi theo Chúa
Tích kho tàng muôn thủa không phai
Hy sinh bác ái miệt mài
Việc lành phúc đức giúp ai khốn cùng.

Chia sẻ tấm lòng chung nhân thế
Để anh em bốn bể bình an
TÌNH YÊU là chính kho tàng
Quí hơn tất cả bạc vàng kim cương.

Vì của cải là phương tiện sống
Chính TÌNH YÊU nền móng Thiên Đàng
 Nếu con chọn Chúa kho tàng
Thì con chắc chắn hưởng an đời đời.

Scholastica
TRẢI LÒNG  ĐÓN CHÚA
(Mc 14,1-15,47)

Vua chiến thắng tiến vào thành thánh
Dân ca mừng sức mạnh Cứu Tinh
Trải hoa phất lá tôn vinh
Giê-su vạn tuế hùng binh sẵn sàng.

Phút vinh tụng huy hoàng vụt tắt
Cả đám đông trở mặt phản Thầy
Đóng đinh thập giá phơi thây
Thẹn thùng trong đám tội nhầy có con.

Bản án tử roi đòn tàn nhẫn
Con cúi đầu kính cẩn suy tôn
Giê-su Chúa Tể càn khôn
Vượt qua thánh giá mồ chôn khải hoàn.

Suy mầu nhiệm từng trang thời đại
Tội con người khắc khoải đáng thương
Giu-đa tuyệt vọng chán chường
Phi-la-tô án bất lương giết Ngài.

Phê-rô sợ công khai lý lịch
Chối chẳng hề thân thích với Thầy
Ba Lều núi thánh theo mây
Tiếng gà thức tỉnh khóc đầy tình thâm.

Mừng Lễ Lá trung tâm mầu nhiệm
Chúa Giê-su trải  nghiệm đau thương
Tình con tin phục trải đường
Thế nhân trải áo Thiên Hương trải lòng.

Cát VàngMÃI MÃI BÊN MẸ

Lậy Cha chúng con ở trên trời
Kính mừng chúc Mẹ khắp mọi nơi
Danh sáng ba ngôi Trời hiệp nhất
Từ trước ngàn sau có muôn đời

Hoa nào đẹp bằng hoa mân côi
Lời kinh đơn giản tỏa cáng ngời
Dâng lên Đức Mẹ lời yêu kính
Nguyện Chúa thương ban hạnh phúc đời

Trần gian còn lắm nỗi thương đau
Chắp tay qùi gối hãy cùng nhau
Mân côi dâng Mẹ cầu xin giúp
Vượt thoát gian nan lệ đắng sầu

Hãy cầm lên đây chuỗi Mân côi
Trong lúc chân đi hay lúc ngồi
Thì thầm kinh nguyện dâng lên Chúa
Có Mẹ trợ phù hết đơn côi

Trong chuyến xe đò vượt núi sông
Đèo cao dốc thẳm rối trong lòng
Ngón tay bấm đốt thay tràng chuỗi
Có Mẹ đồng hành ấm ước mong

Vui sáng thương mừng những lời kinh
Xin Mẹ giúp con mãi chung tình
Từng hạt Mân côi luôn thắm thiết
Một lòng tôn kính Đức Đồng Trinh

Vincent Khánh Trần

TRĂNG THÁNG MƯỜI


Tháng mười về, Giáo Hội đượm bờ môi
Quyện hương trầm kính Mẹ, chuổi Mân Côi
Mẹ là suối trăng thanh. Ôi! Tinh khiết
Tỏa khiêm nhu vâng phục sáng hồn người
                             
Xin Mẹ uốn niềm tin Tre đất Việt
Thêm dẻo dai đối thoại trước bảo giông
Mang với Mẹ, Giêsu ngự cung lòng
Cùng với Mẹ, sống niềm tin sâu lắng.

Dâng tiếng thở tư tình trôi thầm lặng
Khúc hoan ca xen lẩn mọi đêm thâu
Khát mong sao tình Mẹ, Trăng nhiệm mầu
Chiếu vần thơ cuộc đời, tràn Thần Khí
                      
Mẹ ơi!
Canh tân con  trong từng suy nghĩ
Thắm đượm tình mỗi hạt Mân Côi.

07/10/2012
Bụi HồngVẠN LẦN CON CẬY TRÔNG
“Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi.
 Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ."
(LC: 12, 7)

Lũ chim sẻ ngoài đồng
Chỉ đáng giá vài xu
Trời cao vẫn đoái nhìn
Mà ban cho giọng hót!

Chim vô tư nhảy nhót
Mót nhặt của ăn đàng
Sàng sê ngoài đồng cỏ
Chúng chẳng lo đói nghèo!

Nhìn theo đàn chim sẻ
Con suy nghĩ miên man
Biết Chúa thương con nhiều
Niềm tin yêu vụt sáng!

Tóc con, Chúa đã đếm
Chim sẻ, Chúa điểm trang
Cùng muôn loài đẹp sang
Chúa cho con sự sống!

Ôi cao quý muôn vàn
Ngàn lần con cảm tạ
Vạn lần con cậy trông
Bàn tay Chúa quan phòng.

19/10/2012     
Vũ ThủyTHỜI TRANG VÀO ĐỜI

(Kính tặng các Linh Mục và các Chủng Sinh)

 

 

Con như cánh chim tung bay trên bầu trời,

vướng lưới của Người, lời giao kết thương yêu.

Tình huyền siêu, gọi con làm nhân chứng,

loan báo Tin Mừng, giữa cuộc sống bể dâu,

quà tặng tình đầu, chiếc áo chùng thâm.

 

Tin yêu hiến dâng, ơn thiêng nay nảy mầm,

hạt giống lặng thầm, chồi non đã đơm bông.

Tình hoài mong, cậy trông nguồn ơn thánh,

có Chúa đồng hành, thuyền vượt sóng ra khơi,

thời trang vào đời, chiếc áo chùng thâm.

 

Ôi! Chiếc áo chùng thâm, tình yêu Ngài trao tặng,

người bạn trung thành giữ gìn viên ngọc quí.

Chùng thâm con nâng niu, con mến yêu,

chùng thâm bao năm qua, trong phong ba,

vẫn thiết tha, không bạc mầu, thắm mối tình sâu.

Thời trang tuy đơn sơ, ôm ước mơ,

thời trang mang yêu thương, đi muôn phương,

ươm tình người, cho cuộc đời, thắm tình Kitô.

 

Vinh hoa thế gian, thời trang ngàn sắc mầu,

thắm thiết tình đầu, chùng thâm giữ trung trinh.

Đường hy sinh, hiệp thông, tình thập giá,

vui sống chan hòa, chấp nhận những thương đau,

thời trang nhiệm mầu, thấm máu Kitô.

 

15/10/2012

M. Madalena Hoa Ngâu
CON ĐƯỜNG BỎ NGỏỎ

Bạn thân yêu!
Bạn nghĩ rằng mình đang tham gia vào việc đạo đức
Và nôn nóng thể hiện sự cộng tác
Bạn muốn làm một điều gì đó cho sáng danh Chúa
Nhưng thực ra là sáng danh mình
Vì thế việc đạo đức cứ loạn cả lên

Tê-rê-sa, Thánh nữ của tình yêu,
của lòng thương xót
cũng chỉ có một tâm tình như Đức Giê-su Ky-tô
Tê-rê-xa nhỏ bé và đơn sơ
Như một đứa trẻ hoàn toàn tín thác vào cha mình

Cuộc đời của Tê-rê-sa
Có thể bị đánh giá là thụ động, chẳng tích sự gì cả
Cái gì cũng ỷ vào Chúa, để cho Chúa làm
Thế nhưng, Hội thánh đã tuyên xưng người phụ nữ ấy
Làm bổn mạng các xứ truyền giáo

Tê-rê-sa đã có một tâm tình như Đức Giê-su Ky-tô
Đã phó thác cuộc đời mình trong tay Cha nhân lành
Cuộc đời Đức Ky-tô bỏ ngỏ và tín thác vào Chúa Cha
3 năm rao giảng của Ngài đã trở thành giá cứu chuộc nhân loại
Tê-rê-sa bằng lời cầu nguyện khiêm cung, tín thác
Đã kéo bao linh hồn về với Hội thánh
Cũng được ví như công trạng của Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê
Một cuộc đời vất vả bôn ba truyền giáo

Giáo hội muốn chúng ta
Thay đổi một quan niệm nên thánh
Phải trở nên như bé thơ mới vào được nước trời
Tuy nhiên sự đời thật rối rắm
Ai cũng muốn cái tôi của mình là hơn cả
Nếu chỉ với tấm lòng của riêng từng người mà cải tạo được thế giới,
Cải tạo được chính bản thân mình
Thì Ngôi Hai Thiên Chúa không cần phải xuống thế  làm người

Hội thánh của Đức Ky-tô là một Hội thánh loan báo về Chúa  Giê-su
Từ bỏ ngôi vị Thiên Chúa, xuống thế làm người
Chịu chết trên thập tự để cứu chuộc nhân loại và đã phục  sinh
Ai tin và giữ Lời Người thì sẽ được sống đời đời

Thánh nữ Tê-rê-sa
Một nữ tu nhỏ bé, đơn sơ
Chẳng có gì là công trạng trước mặt người đời
Đã bỏ ngõ đời mình, tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa

Niềm tin vào Đức Giê-su Ky-tô phục sinh
Chính là sự bỏ ngỏ cuộc đời mình trong tay Cha
Để được tái tạo và thấm nhuần ân sủng tình yêu
Từ trái tim nhân lành của Đấng giàu lòng thương xót.

(Lấy ý từ bài: 
“Con đường bỏ ngỏ của Tê-rê-sa” của Linh mục Giuse Trần Đình Long. Sss)

Hoàng Công Nga
CƠN CÁM DỖ!

Con đang lạc vào cơn cám dỗ, Cha ơi,
Cơn cám dỗ của tình yêu!
Con muốn yêu, Con muốn yêu,
Và con khao khát được yêu, từ nơi Cha!

Chẳng thể nào, Chẳng thể nào,
Con lại cứ đắm đuối giữa tình yêu Cha
Mà không nhận ra những niềm đau khổ
Con phải mặc lấy ở tận đáy cùng của con sóng yêu thương, Cha hỡi!

Hôm xưa Cha đã cho Con Một xuống trần,
Vác trên vai cây thập tự,
Để được treo lên,
Làm của lễ Toàn thiêu,
Giữa bao điều nhục mạ,
Giữa cơn giận phỉ nhổ của con người,
Những con người mà Cha đã trao tặng một Tình Yêu vĩnh cửu.

Cơn cám dỗ đưa con lên cao giữa miền khoái cảm,
Đầy sung sướng và đê mê !
Con những tưởng Tình yêu Cha đem đến cho con
những ngọt bùi hoan hỉ,
Nên con đã dệt thơ với những dây tơ tưởng tượng.
Chẳng có con kén nào bay lượn trên không trung,
Mà dường như lũ kén luôn âm thầm ấp ôm những nỗi niềm đau khổ,
Phải chết đi để nhường lại cho đời chút tơ ươm vàng óng!

Tình Yêu Cha là đón nhận, sao Cha?
Đón nhận những nỗi niềm đau khổ?
Cơn cám dỗ cứ đến trong con,
Đẩy con trượt dài vào con đường mượt mà của tơ lụa nhân gian.
Vì lòng Thương xót của Cha,
Xin cho con biết đón nhận mọi đắng cay, mọi trái ý giữa cuộc đời,
Để một chút gì, mà một chút thôi Cha ơi,
Con cảm được, dù chỉ một thoáng,
Thật le lói, thật rụt rè,
Một chút mồ hôi máu rịn ra trên trán Ngôi Con.

Xin cho con được vượt qua những cơn cám dỗ,
Để con có một chút can đảm ôm trong lòng những nỗi niềm đau khổ,
Mà dâng lên Cha, để được cảm mến,
Một chút thôi là cũng thỏa tâm con, tình Yêu mến của Cha.

Ôi Thánh Gióp,
Ngài đã xin Cha được nếm mùi đau khổ,
Là để được nếm vị ngọt Tình yêu từ nơi Cha,
Thiên Chúa của Tình Yêu Vĩnh Cửu.
Con chẳng thể nào đến được với Tình Yêu Cha,
Nếu con không chấp nhận băng qua con đường đau khổ.

Mà Cha ơi, con bé dại chẳng hiểu được điều đau khổ!
Thì làm sao đây Cha ơi!
Làm thế nào để con biết đâu là thập giá mà con cần mang vác giữa
cuộc đời con! Nó nặng hay nhẹ Cha ơi, con nào biết được.
Con xin Cha cho con được dọn lòng sẵn sàng, để đón nó,
Cây thập tự của con, khi nó vừa kịp đến.
Con sẽ chẳng phải vác nó một mình phải không Cha!
Con sẽ yên tâm khi có Cha đi bên cạnh.
Có Cha bên bao gánh nặng lại trở nên nhẹ nhàng.
Con xin dâng Cha tất cả Cha ơi!

19/10/2012
Jos. Cao Thành Thái

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.